Banana Bros. Garanti

Banana Bros. Garanti

REPARATIONER

Kvalificerade köp på insomniasmoke.com skyddas av en 1-års begränsad garanti. Om något inte står rätt till med din produkt, kontakta kundtjänst för mer information: customerservice@bananabros.com.

GARANTI

Ottomation ("Företaget") utökar denna begränsade garanti till den ursprungliga återförsäljaren ("Konsument") av Banana Bros®-märkta produkter.

Begränsad ett (1) års garanti:

Denna Banana Bros®-produkt och dess delar är garanterade mot tillverkardefekter i ett (1) år från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker endast de artiklar som specifikt anges ovan under den angivna perioden. OM GARANTINEGISTRERINGSKORTET INTE FYLLSTÄLLS OCH RETURNERAS TILL FÖRETAGET VID DEN URSPRUNGLIGA FÖRSÄLJNINGEN MÅSTE KONSUMENTEN SKAPA KÖPBEVIS MED NÅGOT GARANTIANKLARING.

1. UNDANTAG:

Utantagna från denna begränsade garanti är skador på Banana Bros®-produkten orsakad av orimlig eller oavsiktlig användning, missbruk eller försummelse. Också undantaget är skador från vanligt slitage.

2. ÅTGÄRD AV BEGRÄNSAD GARANTI:

FÖLJANDE HÄNDELSER ELLER VILLKOR Ogiltigförklarar DENNA BEGRÄNSADE GARANTI: (1) ANVÄNDNING FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL; (2) UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA BANANA BROS-PRODUKTEN ENLIGT FÖRETAGETS SPECIFIKATIONER OCH INSTRUKTIONER INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR; (3) UNDERLÅTANDE ATT RENGÖRA OCH UNDERHÅLL AV BANANA BROS-PRODUKTEN SOM STÄMTS I MANUALEN; OCH (4) ÖVERFÖRING ELLER TILLDELNING AV DENNA GARANTI.

3. ENDA ÅTGÄRD:

Den enda lösningen under denna begränsade garanti är reparation eller utbyte, efter företagets val, av produkten eller delar som anses vara defekta. "Reparation" eller "Ersättning" avser att tillhandahålla det arbete och det material som krävs, utan kostnad för konsumenten, för att reparera eller byta ut defekta delar eller byta ut, efter företagets val, produkten i dess helhet.

4. HUR MAN GÖR ETT GARANTIPRAV:

För att göra ett anspråk under denna begränsade garanti skickar du ett e-postmeddelande till customerservice@bananabros.com för returauktorisering och instruktioner om hur du returnerar.

5. ANSVARSFRISKRIVNING:

GARANTIN I DETTA DOKUMENT ÄR DEN ENDA GARANTIEN PÅ PRODUKTEN. FÖRETAGET GER INGEN ANNAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN FULLSTÄNDIGHET SOM GES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJARENS Förmåga OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL SOM ÖVER SKYLDIGHETEN ELLER TIDSGRÄNSER SOM ANGÅR I DENNA GARANTI FINNS HÄR OCH KOMPLETTERANDE. . VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDAD GARANTI GÄLLER, SÅ Ovanstående begränsning kanske INTE GÄLLER DIG.

KUNDEN OCH FÖRETAGET SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN ATT REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV PRODUKTEN ELLER DEFEKTA DELEN(ER) ÄR KONSUMENTENS EXKLUSIVA OCH ENDA KOMPONENTER. FÖRETAGET GÖR INGEN ANNAN REPRESENTATION ELLER GARANTI AV NÅGON REPRESENTATION OCH INGEN REPRESENTATION. FÖRETAGETS DISTRIBUTÖR ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE HAR BEHÖRIGHET ATT GÖRA ELLER UNDERFÖRA NÅGON REPRESENTATION, LOFT ELLER AVTAL SOM PÅ NÅGOT SÄTT VARIERAR VILLKOR I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.

6. INGA FÖLJDSKADOR:

I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING AV GÄLLER LAGSTIFTNING TAR FÖRETAGET INTE ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST RELATERAD TILL EGENDOM, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV ANNAN, ATT FÖRLASTNA, IC FÖRLUST .

7. LAGLIGA RÄTTIGHETER:

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

8. INFORMELL TVISTLÖSNING:

Parterna i denna begränsade garanti är överens om att underkasta sig medling för att lösa eventuella garantitvister.

9. GÄLLANDE LAG:

Lagen i delstaten Kalifornien kommer att styra denna begränsade garanti.

 

 

img

Lades till i kundvagnen!

STAY UP TO DATE

Submit your email to get updates on products and special promotions.